20.12.2016

Asiakkaat mukana palvelujen kehittämisessä


Menestysreseptit-hankkeessa etsittiin uutta elinvoimaa palvelujen tarjoamiseen palvelumuotoilun avulla. Palvelumuotoilussa olemassa olevien ja uusien palvelujen ideointi ja kehittäminen ei tapahdu yrittäjän omin voimin, vaan palvelun käyttäjät – asiakkaat – osallistetaan suunnitteluun mukaan.


Lähtökohtana kun palveluiden muotoilussa ovat palvelun käyttäjien tarpeet ja kokemukset palvelusta.
Valmennuksissa mietittiin Koulutuskuntayhtymä Tavastian lehtorin Anu Lehtisen johdolla, miten kukin voisi omassa toiminnassaan kehittää omia palvelujaan käyttäjälähtöisesti. Sen lisäksi, että pyrittiin näkemään omat palvelut asiakkaiden silmin, haastettiin asiakkaita käytännössä tulemaan mukaan kertomaan palveluissa saaduista kokemuksista yrittäjälle.


Kotitehtävänä kerättiin post-it-lappujen avulla – kukin omalla tavallaan – tietoa ja palautetta asiakkailta palvelun eri vaiheista. Valmennuksissa yhteisesti purettiin saatua tietoa ja mietittiin, miten sitä voisi jatkossa hyödyntää. Vaikka kehittämismallin hyödyntäminen vaatii sulattelua ja opettelua, auttoivat asiakkailta saadut kommentit miettimään, missä palvelun vaiheessa mahdollisesti olisi kehitettävää. Näin asiakkaan kokemus voisi olla entistä parempi, ja yritys voisi palvella asiakkaitaan yhä onnistuneemmin.
Palvelumalli
Tietojen keräämisen lisäksi harjoiteltiin palvelumallin laatimista. Sen avulla voi palvelun tuottaja ideoida, analysoida ja kirjata ylös erilaisia palveluprosesseja toiminnoittain. Se auttaa ymmärtämään, mitä kaikkea palvelun tuottamiseen tarvitaan ja missä järjestyksessä toimenpiteet on tehtävä, jotta palvelu onnistuisi. Näin tehdään näkyväksi asiakkaan palvelupolku, jossa hän kohtaa erilaisia asioita, joiden summana kokemus palvelusta muotoutuu.

Toiveena ja tavoitteena on kaikin puolin myönteinen kokemus – silloin asiakas tuntee saaneensa onnistunutta palvelua ja tulee näin toisenkin kerran. Palvelumalliajattelua voi hyvin soveltaa erilaisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Joka tapauksessa liiketoiminta ja sen menestyminen vaatii aika ajoin tarkastelua eri näkökulmista. Mikäpä sen parempi näkökulma kuin asiakkaan näkökulma – heitä vartenhan yrittäjät palveluitaan tuottavat!

16.12.2016

Hei, voitaisiinko me verkostoitua?


Vuoden 2016 lopulla on Menestysreseptit-hankkeessa puhuttu paljon yhdestä projektin keskeisimmästä teemasta, verkostoitumisesta. Ajatuksia verkostoitumisesta on ollut herättelemässä Sanna Jylänki Redesan Oy:stä.

Yrittäjien kesken verkostoitumisesta oli hyvin erilaisia ajatuksia: toiset kertoivat tehneensä sitä iät ajat ja toisille se oli vielä jotakin uutta ja vähän vierasta. Keskusteluissa verkostoitumisen ydin kiteytyi ehkä selkeimmin siihen, että kun osaa kertoa kuka on, mitä tekee, missä on hyvä ja näkyy eri paikoissa, pääsee jo verkostoitumisessa hyvään alkuun.

Näkyminen somessa on myös tärkeä osa verkostoitumista. Omien verkostojen piirtäminen auttaa hahmottamaan keitä jo tuntee ja mitä kautta uusia yhteistyökuvioita voisi syntyä. Verkostoituminen on pitkäjänteistä puuhaa, mutta Sanna Jylängin mukaan se on myös yrittäjän tärkein sosiaaliturva. Verkostoissa on voimaa!

yhteistyöHankkeessa mukana olevien yrittäjien kesken on alkanut syntyä jo ihan aitoa verkottumista ja yhteistyötä. Syksyllä yrittäjien joukko Lopelta päätti suunnitella sivun kokoisen yhteisen lehtimainoksen Lopen lehteen joulukauppaa ajatellen. Valmennuskerroilla pohdittiin yhteismainonnan hyötyjä ja keinoja. Yhteismainoksella haluttiin lisätä yrittäjien näkyvyyttä omalla paikkakunnalla. Yhdessä ideoiden syntyi mainokselle otsikko, joka viestii paikallisuutta, yhteistyötä yrittäjien kesken ja hyvän olon tuottamista asiakkaille monipuolisilla hyvinvointipalveluilla.

Osa yrittäjistä on voinut jo ohjata asiakkaita muiden yrittäjien palveluiden pariin ja osa on toimittanut esitteitä tai käyntikortteja muiden yritysten toimitiloihin. Hämeenlinnan ryhmässä kuultiin syksyn valmennuskerran tauolla innostunut kysymys muille yrittäjille: ”Hei, voitaisiinko me tässä nyt verkostoitua?”. Yhteisiä asiakastilaisuuksia on jo pohdittu ja uudenlaista yhteistyötä on viritteillä.

25.10.2016

Yhdessä kohti menestysreseptejä


Hankkeen tutustumiskäynnillä Figura Wellness -keskukseen Hyvinkäälle tutustuttiin yhteistoimintamallin tuomiin eri puoliin. Videoilta voi tutustua käynnillä syntyneisiin ajatuksiin eri näkökulmista.


Mitä etuja keskuksessa toimivat yrittäjät näkevät?


Mitä ajatuksia käynti osallistujissa herätti?


5.10.2016

Yhteisten tilojen tuomat edut saavat kiitosta yrittäjiltä

Vierailu Figura Wellness -hyvinvointikeskukseen
Menestysreseptit-hanke vieraili keskiviikkona 21.9.2016 hyvinkääläisessä hyvinvointikeskuksessa, Figura Wellnessissä ja tutustui siellä yrittäjien yhteistoimintamalliin. Syksystä 2015 toiminut hyvinvointikeskus on saneerattu entisen Valintataloihin tiloihin, joissa tällä hetkellä toimii 18 yrittäjää. Aiemmin osassa kiinteistöä toimi vastaavalla konseptilla Tuula Sokan luotsaama Viridis-
Hyvinvointikeskus - hyvinvointipalveluiden yhteistarjontaan tutustuminen
hoitola.


Suurin osa nykyisistä Figura Wellnessin yrittäjistä toimii osa-aikaisesti hyödyntäen yhteisten tilan tuomia hyötyjä – yhteistä asiakasvirtaa ja markkinointia, kotisivuja, työyhteisön tukea ja mahdollisuutta järjestää esimerkiksi avointen ovien päiviä. Yksin tiloissaan toimivalla ei välttämättä tällaiseen ole mahdollisuutta.


Keskuksen omistaja ja toiminnanjohtaja, graafinen suunnittelija Nora Kaajaluoma toteaa, että yhteistyömallin pyörittäminen on hyvin paljon henkilöstöhallintoa – ennen muuta on osattava kommunikoida. Kaajaluoma hoitaa myös keskuksen yhteisen markkinoinnin Figura Design –yrityksensä kautta ja antaa itsekin hoitoja. Päivät ovat usein pyöreitä, mutta työhön on palo ja yrittämisen halu.


Keskuksessa toimivat yrittäjät ovat tyytyväisiä mallin tuomiin etuihin ja pitävät sitä kilpailuetuna. Hyvinvoinntipalveluiden tarjoaminen yhteistyössä
”Tämä on aivan loistava paikka olla, kun on muita tukena. Se on mieletön rikkaus,” kosmetologi Sanna Lapinleimu-Turkia tunnustaa. Farmaseutin kokopäivätyöstä yrittäjäksi vastikään siirtynyt naprapaatti ja LPG-hoitaja Maiju Aalto on samaa mieltä: ”Täällä on ollut upea vastaanotto. Porukassa on voimaa, ja ideariihet terveyspuolen kehittämiseksi ovat antaneet tukea.”


Keskuksen toimintaa vierailulla esitellyt Hypoxi-ohjaaja Virpi Messman mainitsee yhteistyöstä tulevina etuina asioita, jotka helpottavat asiakkaidenkin asiointia keskuksessa. Asiakas voi esimerkiksi ostaa joko avoimen lahjakortin keskukseen tai tiettyyn hoitoon. Suorien numeroiden lisäksi käytössä on keskuksen yhteinen puhelinnumero ja keskuksen yhteisestä varauskalenterista asiakkaalle voi toinen joustavasti puhelimessa tai paikan päällä varata ajan, vaikka itse yrittäjä olisikin sillä hetkellä varattuna hoidoissa. Suurin osa varauksista tulee tällä hetkellä netin kautta.


Jonkinnäköisenä haasteena nähdään tällä hetkellä ainoastaan aukioloajat – keskuksessa ei työskentele päivystäjää tai vastaanottohenkilöä. Toisaalta yhteistyö on toiminut nykyisellä tavalla ja toimiikin, kun kaikki pyrkivät puhaltamaan yhteen hiileen yhteiseksi parhaaksi.19.9.2016

Menestysreseptit-valmennuksiin ehtii vielä mukaan


Menestysreseptit-hanke on alkanut ja valmennukset ovat pyörähtäneet käyntiin mukavasti. Mukaan on lähtenyt hyvinvointipalvelualan yrittäjiä monipuolisesti, edustettuina ovat muun muassa apteekkiala, kauneudenhoito ja -kosmetologipalvelut, parturi-kampaamopalvelut, hieronta ja fysioterapia, ravitsemusneuvonta, hoiva- ja kotipalvelut. 

Valmennusta on ollut jo sosiaalisesta mediasta, palvelumuotoilusta, markkinoinnista ja myynnistä, mutta hankkeeseen kannattaa lähteä vielä mukaan, jos kiinnostusta on. Yrittäjille järjestetään vielä useita valmennuskertoja ja työpajoja yrittäjien itsensä tärkeiksi kokemista aiheista: asiakaslähtöisen palvelun tarjoaminen verkostona ja somen hyödyntäminen yrityksen markkinoinnissa. Yrittäjien toiveet ja tarpeet otetaan huomioon kevään 2017 valmennusten aiheita täsmennettäessä. Nyt mukaan tulemalla voi vielä tarjontaan vaikuttaa.

Valmennusten lisäksi on tulossa kaksi opintomatkaa kotimaassa ja yksi ulkomailla. Opintomatkoilta saa paitsi uusia ideoita oman yritystoiminnan kehittämiseen myös verkostoitumiseen muiden lähialueen hyvinvointialan yrittäjien kanssa.

Mukaan pääsee ilmoittautumalla projektikoordinaattorille (yhteystiedot tässä blogissa) tai jättämällä yhteydenottopyynnön tästä.

Hyvinvointipalvelujen yhteistyötä pohtiva yhteistyöryhmä käynnistyi


Menestysreseptit-hankkeen yhteistyöryhmän ensimmäinen kokous pidettiin keskiviikkona 7.9.2016. Yhteistyöryhmään on kutsuttu hankealueella toimivia lääkäri- ja sairaanhoitopalveluja tarjoavia tahoja, kuntien edustajia sekä kehitys- ja neuvontaorganisaatioiden edustajia. Yhteistyöryhmän tehtävänä on pohtia, millaista yhteistyötä ja palvelupolkuja maaseutualueilla eri toimijoiden välillä hyvinvointipalvelujen alalla voitaisiin löytää.
Tärkeitä lähtökohtia työskentelyssä on sekä yhteistyön maakunnallisuus että maaseudun elinvoimaisuuden ja palveluiden säilyttäminen. Tätä voidaan edistää uusia palveluketjuja ja -malleja kehittämällä, mahdollisuuksina esimerkiksi hyvinvointikeskukset ja -pisteet tai osuuskunnat. Toisaalta alueiden seudulliset tarpeet voivat olla hyvinkin erilaiset, minkä vuoksi lähdetään kunkin alueen omista tarpeista liikkeelle. Yhteistyöryhmän toiminnan tavoitteena hankkeen aikana on vähintäänkin sen selvittäminen, saadaanko hankkeen toiminta-alueelle syntymään yhteispalvelupisteitä. Pisteiden toiminnan käynnistämiseen tarvitaan toimijoiden yhteinen näky ja tahto.
Uusia palvelupolkuja etsitään yhteistyöstä.
kuva: ©maaseutuverkosto,Martina Motzbäuchel
Ensimmäisessä yhteistyöryhmän kokouksessa pohdittiin erityisesti, mitä konkreettisia toimenpiteitä olisi tehtävä asukkaiden alueellisten tarpeiden selvittämiseksi. Mietittiin sitä, millaisiin kunta- tai kyläkeskuksiin konsepti soveltuisi parhaiten ja millaisia suunnitelmia alueilla jo aiemmin on ollut.

16.9.2016

Markkinointi ja myynti yrittäjän arjessa

Syyskuussa menestysreseptien ainesosia on etsitty markkinointiin ja myyntiin. Mailis Salmen johdolla sekä Hämeenlinnassa että Lopella kokoontuvissa ryhmissä on mietitty omaa markkinointia ja myyntiä, niiden suunnittelemista sekä sitä, mitä mahdollisesti yritykset voisivat yhdessä tehdä.

Tavoitteena valmennuksessa oli hahmottaa oman yrityksen vahvuuksia ja yrityskuvaa sekä löytää yhteistyön vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Vuorovaikutteisten harjoitusten avulla pyrittiin hahmottelemaan uusia ja olemassa olevia mahdollisuuksia yhteismarkkinointiin ja keskusteltiin siitä syntyneistä ajatuksista.

Myyntistrategiaa mietittäessä lähdettiin asiakasnäkökulmasta - millaisia erilaisia asiakkaita on ja millaisia tarpeita heillä on ja miten minä omalla toiminnallani voisin ratkaista heidän ongelmiaan. Myynnin asiaa pohdittiin keskustellen erilaisten esimerkkien ja omien kokemusten pohjalta. Epäonnistumisistakaan ei kannata lannistua, vaan niistä oppineena voi seuraavalla kerralla tehdä toisin. Kaikki ei tule kerralla kuntoon, mutta mikäli saa määriteltyä itselleen tärkeimmän kehittämiskohteensa, on jo hyvällä tiellä kohti myynnin menestyreseptejä.
Kokoontumisissa mietittiin myös konkreettisia toimenpiteitä, joita yhdessä voitaisiin verkostona toteuttaa. Pienten yritysten haasteet ovat usein rajallisissa resursseissa, mutta verkostojen kautta tehtävällä yhteistyöllä voi niihin etsiä uusia ratkaisuja.
 

14.9.2016

Sote-uudistus: asiakas palvelujen lähtökohdaksiVerkatehtaalla Hämeenlinnassa järjestettiin 13.9. keskustelutilaisuus sote-uudistuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Tilaisuus oli osa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan maakuntakierrosta. Tilaisuudessa esiteltiin hallitusohjelmaa ja lisäksi käytettiin alueellisia puheenvuoroja. Maakunnan sote-valmistelusta kertoi Oma Häme projektin projektipäällikkö Jukka Lindberg. Lisäksi käytettiin puheenvuorot kunta-, palvelutuottaja-, järjestö- ja ammattijärjestönäkökulmista.

Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille vuoden 2019 alusta lähtien. Tällä hetkellä hallituksen esitysluonnokset ovat lausunnolla. Myös sote-tuottajalaki on lausunnolla. Sote-uudistus tähtää muun muassa palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen, perustason palveluiden vahvistumiseen ja sote-kustannusten kasvun hillintään.
  
Menestysreseptit-hankkeessa toimivien yrittäjien näkökulmasta liiketoimintaympäristössä tapahtuu monia muutoksia sote-uudistuksen myötä. Sote-uudistukseen liittyy yksityisten palveluiden mukaan tulo täydentämään palveluvalikoimaa, mutta julkiset palvelut täytyy toki edelleen turvata. Valinnanvapauden piiriin tulevien palveluiden osalta valmistelu on vielä kesken. Paljon eri palveluja tarvitseville henkilöille annetaan jatkossa palveluohjausta ja laaditaan asiakassuunnitelma. Näin kaikkien palveluiden on tarkoitus muodostaa eheä kokonaisuus. Perustason sote-palveluissa tulee olemaan runsaasti erilaisia palveluntuottajia. Tähtäimessä on sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio: ihminen saa kokonaishuomion ja sujuvan palvelukokonaisuuden oikea-aikaisesti. Monia kysymyksiä on edelleen avoinna ja tilaisuudessa nostettiin esiin muun muassa se, että valitseeko käyttäjä palvelun vai palvelu käyttäjän, ja miten syntyy niitä palveluita, joista henkilö voi valita.

Ajantasaista tietoa sote-uudistuksesta löytyy osoitteesta www.alueuudistus.fi

15.8.2016

Somen mahdollisuuksiin tutustumassa

Menestysreseptit-valmennus käynnistyi kesäkuun puolivälissä some-aiheella Hämeenlinnassa ja Lopella. Valmennuksessa kouluttaja Annukka Leppäsen johdolla käytiin läpi tavallisimpia some-välineitä. Erityistarkasteluun työpajassa otettiin tällä kertaa Twitter ja Instagram.


Some-katsausta kuunnellessa ja välineisiin tutustuessa saattoi miettiä niiden sovellettavuutta omaan toimintaan. "Onko somessa oltava ja ovatko asiakkaani siellä? Millä välineellä tavoitan nykyiset asiakkaani ja ehkä jopa hankin uusia? Mistä aika somen hyödyntämiseen tai käytön opetteluun?"

Monia ajatuksia risteili päässä välineiden ja somen puolesta ja vastaan. Uusia ideoitakin ilmiselvästi syntyi jo käytössä olevien välineiden hyödyntämiseen. Valtavasta, jatkuvasti muuttuvasta sovellustarjonnasta voi helposti tulla ähky. Tietotulva eri välineistä on niin ikään haaste - kuinka pysyä asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden näkyvillä ja erottua. Moni asiakas nykyään - kun puhelinluetteloiden ja keltaisten sivujen aika alkaa olla historiaa - etsii tietoa ensi sijassa ja milteinpä ainostaan netistä.


Esimerksiksi blogia kirjoittamalla, Facebookin päivityksillä tai vaikkapa Twitterin avulla voi tuottaa lisäarvoa, joka saa asiakkaat kiinnostumaan palveluista. Tai yksinkertaisesti asiakkaat muistavat, että olen palveluntarjoajana olemassa. Somessa olemalla tarkoitus ei toki ole kuormittaa itseään entisestään olemalla joka paikassa. Tärkeää on selvittää itselleen, mihin jonkin välineen käytöllä tähtää, ja käyttää sitä. Lisäksi on hyvä saada vinkkejä siitä, miten omien palveluiden näkyvyyttä voi edelleen parantaa. Some-työpajassa vinkkejä oli tarjolla - vaan kuten aina hyvien asioiden kohdalla käy, aika loppuu kesken!14.6.2016

Tutustumiskäynti, Figura Wellness 21.9.2016

Syksyllä osana Menestysreseptit-hanketta tehdään tutustumiskäynti vuonna 2015 toimintansa aloittaneeseen hyvinvointikeskukseen Hyvinkäällä. Keskuksen tilat on saneerattu entiseen Valintataloon ja niissä  toimii yhteensä 18 yrittäjää, joista enimmät osa-aikaisesti. Yhteisten tilojen hyötyjä ovat esimerkiksi työyhteistö, yhteinen asiakasvirta ja yhteinen markkinointi sekä alemmat kulut kiinteistöstä ja muista yhteisistä kuluista.

Vierailun tarkoituksena on tutustua yrittäjien yhteistyömalliin ja sen tuomiin etuihin. Tavoitteena on edistää vastaavien konseptien syntyä. Matkalle ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan vastaavalla mallilla yrittäjänä, jalostamaan kiinteistöjä tai omistavat toimintaan soveltuvia tiloja.

Ohjelma 21.9.2016:
10:45 Bussi lähtee Lammilta (linja-autoasema)
11:15 Bussi lähtee Hämeenlinnasta (linja-autoasema)
12:00 Figura Wellnessin esittely
13:00 Vapaa keskustelu ja tiloihin tutustuminen
14:00 Tilaisuus päättyy
14:45 Bussi Hämeenlinnassa
15:15 Bussi Lammilla

Menomatkalla tutustutaan mukana olevien kesken.
Paluumatkalla puretaan tutustumiskäyntiä ja suunnitellaan jatkotoimia.

Hinta: Menestysreseptit-hankkeessa mukana oleville maksuton. Muut osallistujat 20€ + alv.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 14.9.2016 mennessä:
Timo Kärkkäinen
050 336 7872
timo.karkkainen(at)linnan.fi

Katso kutsu alta:

23.5.2016

Sote-uudistus ja valinnanvapaus tulevat, mitä tapahtuu?

Valtakunnallinen SOTE-uudistus ja siihen liittyvä valinnanvapaus puhuttavat. Ajankohtaisena keskustelun alla on Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sitran yhteistyössä valmisteleva valinnanvapauskokeilu, joka toteutetaan kokeilukunnissa vuosina 2017–2018 hallituksen kärkihankkeessa Palvelut asiakaslähtöisiksi. Siinä kokeillaan hinnoittelu- ja kannustinmalleja perusterveydenhuollon palveluissa.

STM:n sivuilla uudistuksesta - asiakkaan ottamisesta keskiöön - mainitaan muun muassa näin:
"Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessien uudistus käynnistetään. Toiminnat yhdistetään asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Digitalisaation keinot otetaan käyttöön ja byrokratiaa vähennetään. Asiakkaan omatoimisuutta tuetaan ja tietojen yhteiskäyttö mahdollistetaan. Resursseja kohdennetaan uudelleen kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Tarvittavat lainsäädännön muutokset toteutetaan.

Uudistus tuottaa asiakaslähtöiset, matalan kynnyksen moniammatilliset ja sähköiset palvelut. Palvelut räätälöidään asiakkaiden tarpeiden ja valmiuksien mukaan."


Kuulostaako haastavalta? Herättääkö kysymyksiä? Mikä muuttuu ja milloin? Miten se vaikuttaa toimintaani?

Tässä - kuten muissakin olosuhteiden ja toimintaympäristön muutoksissa - on hyvinvointipalveluja tarjoavan hyvä pysytellä kuulolla ja miettiä, mitä mahdollisuuksia muutokset tuovat mukanaan. Asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan valinnanvapauden kysymyksiä on hyvä esittää omalle toiminnalleen. Ammattinharjoittajana tai mikroyrittäjänä tietoa voi kuitenkin olla hankala itse löytää päivittäisen toiminnan keskellä, ja useimmiten ei oma aikakaan riitä siihen.

Menestysreseptit-hanke seuraa ajankohtaista sote-valmistelua ja ojentaa auttavan kätensä jakamalla koulutuksissaan viimeisintä STM:stä saatavilla olevaa tietoa. Eikä koulutuksissa pelkästään jaeta tietoa, vaan koska asiaa katsotaan pienen palveluntuottajan näkökulmasta, ohjataan osallistujia miettimään muutoksia käytännön tasolla, omalla kohdallaan, omalla alueellaan - kuitenkaan laajempaa näkökulmaa unohtamatta.

Asiasta voi ottaa selvää myös yleisten infotilaisuuksien kautta. Siksi Menestysreseptit-hanke vinkkaa ajankohtaisista tapahtumista alueella. Kesäkuun 9. päivä Hämeenlinnan kaupunki ja Sitra kutsuvat alueella toimivia yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia informaatiotilaisuuteen. Lue lisää tilaisuudesta täältä, Vinkkejä tilaisuuksista -välilehdeltä.

13.5.2016

Reseptivihkoja availlaan jo

Jotta menestysresepti todella tuottaa tuloksia, vaatii se sopivat valmistusaineet oikeassa suhteessa. Tämän lisäksi tietenkin reseptiä soveltava kokki tuo oman taitonsa esiin ja vaikuttaa lopputulokseen. Sitä varten hanke on kysellyt valmennukseen mukaan lähteviltä, millaisesta reseptiikalle tai ainesosille on tarvetta. Kyselyiden perusteella sisältöä on terävöitetty ja pyritty suuntaamaan todellisiin tarpeisiin.

Menestysreseptit-valmennuksen ensimmäisten annosten koostumus alkaa siis olla valmistusta vailla. Asiaan päästään käsiksi kesäkuun alkupuolella – aikataulut ja paikat tarkentuvat lähiaikoina.

Työpajoissa tullaan joka tapauksessa tarttumaan kiinnostaviin aiheisiin: sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen yritystoiminnassa käynnistää sarjan. Syksyllä työpajoissa paneudutaan palvelumuotoiluun - kuinka kehitän yhdessä asiakkaiden kanssa yritykseni palveluita entistä käyttäjälähtöisemmiksi. Tämän prosessin kyytiin kun lähtee, törmää siinä myös moniin ennalta-arvaamattomiin omalle toiminnalle hyödyllisiin asioihin. Ja toisaalta, yksi pienikin asia voi vaikuttaa suuren muutoksen ja viedä yrityksen tavoitetta eteenpäin.

Liiketoimintavalmennuksissa mietitään myyntiä ja markkinointia, pyritään löytämään uusia näkökulmia omaan toimintaan ja kehittämään niitä. Syksyllä tehdään tutustumiskäynti Hyvinkäälle, jossa tutustutaan yhteisen toimialakonseptin toimintaan.

Näistä osista voi lähteä omia menestysreseptejään koostamaan hankkeen tuella. Kiinnostavia asioita siis alkamassa kesän koittaessa!

19.4.2016

Palvelurakenneuudistus Hämeessä -tilaisuusPalvelurakenneuudistus luo eri palveluntuottajille uusia mahdollisuuksia ja kiristyvää kilpailua. 
Uudistuksen myötä toimenpiteet vaativat erilaisia hallinnollisia ratkaisuja, palvelujen tuotantotavat muuttuvat ja palveluprosessit uudistuvat. Myös toimintaympäristö pakottaa jatkuvaan muutokseen, mikä aiheuttaa myös palvelumarkkinoiden monipuolistumisen.

Hämeen kauppakamari järjestää yhteistyössä Hämeen Yrittäjien ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa tilaisuuden Palvelurakenneuudistus Hämeessä keskiviikkona 27.4.2016 klo 16.30 – 19.00. Tilaisuudessa kuullaan, millaisia mahdollisuuksia rakenneuudistus tuo Hämeeseen sekä ideoita ja ajatuksia, millä keinoilla uudistuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Paikalla esittäytymässä myös Menestysreseptit maaseudun hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajille -hanke. Tule kuulemaan palvelurakenneuudistuksen mahdollisuuksista ja tutustumaan samalla hankkeeseen.

Tarkemmin tilaisuuden ohjelmasta täältä, Vinkkejä tilaisuuksista -välilehdeltä.