26.4.2017

Maaseudun yrittäjien tilannetta edistetään hankkeen avulla

Menestysreseptit-hankkeen toimenpiteitä on huomioitu tiedotusvälineissä kevään 2017 kuluessa. Juttuja on ollut sekä sähköisenä että paperisanomalehdissä ympäri valtakuntaa. On hienoa, että yrittäjien toiminta ja kehittäminen pääsevät esille ja niihin kiinnitetään huomiota. Tässä Menestysreseptit-hanke pyrkii olemaan apuna.

Uutisia on ollut hankkeeseen liittyen Hämeen Sanomissa 8.2.2017 otsikolla Uuteen kukoistukseen. Artikkelissa valotettiin hyvinvointi- ja kauneusalan tarjontaa Iittalassa sekä yrittäjäpulaa sekä tila-asioita Lammilla, Hauholla ja Rengossa. Hämeenlinnan pitäjien tila-asioista kirjoitettiin myös 20.2.2017  Lammilla.fi-sivustolla, 22.2.2017 Hämeen Yrittäjien verkkouutisissa  sekä Hämeenraitin Facebook-tiedotuksessa.

Lännen Median lehdissä ympäri Suomen kirjoitettiin siitä, miten yrittäjän on tärkeä olla verkossa ollakseen olemassa asiakkaiden silmissä. Artikkelissa kerrottiin myös maaseutualueilla toimivien yrittäjien verkostoitumisesta. Artikkeli ilmestyi myös sähköisenä Keskipohjanmaa-lehden verkkouutisissa nimellä "Jos ei ole netissä, ei ole olemassa", ja sen voi lukea täältä: http://www.keskipohjanmaa.fi/131602/jos-ei-ole-netissa-ei-ole-olemassa/s/dc8e5fc8


7.4.2017

Hyvinvointiyrittäjän liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät osaamista kehittämällä

Verkostot ja yhteistyö edistävät maaseutualueiden yrittäjien toimintaa


Green Care tuottaa hyvinvointia


Miten toimintaansa kehittämään pyrkivä pienyrittäjä voisi laajentaa palveluitaan ja lisätä liiketoimintamahdollisuuksiaan? Green Care eli luonto- ja eläinavusteisuus on yksi mahdollisuus. Tutkimusten mukaan luonto ja elävä ympäristö vaikuttavat merkittävästi ihmisen hyvinvointiin. Hyvinvointiyrittäjälle Green Care tarjoaa tilaisuuden hyödyntää luonnollisia keinoja asiakkaan palvelemisessa ja tuottaa hyvinvointia. 

Toimintatavan valinta riippuu siitä, millaisesta hyvinvointipalvelusta on kyse ja mitkä ovat asiakkaan tarpeet. Yhteistyöllä maaseudulla toimivien muiden yrittäjien kanssa voidaan rakentaa monipuolisia, asiakkaan lähtökohdat huomioivia palveluita. Näin voidaan verkostona palvella asiakasta paremmin kuin yksin.

Menestysreseptit-hankkeen yrittäjät kävivät maaliskuun 15. päivä tutustumassa Green Care -yrittäjyyden malleihin Itä-Uudellamaalla Luo hyvää -yritysryhmähankkeen yrittäjien luona. Maaseutualueilla toimivien yrittäjien liiketoiminta voi saada  uusia ideoita esimerkkien hakemisesta ja verkostoitumisesta myös oman alueen ulkopuolella.

Videolla voit tutustua opintomatkan antiin ja Green Care -toimintamallista tulleisiin ajatuksiin:Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen avainasemassa


Osaamistaan kehittämällä yrittäjä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pitää yritystoiminnan ajan tasalla. Uutta osaamista hankkimalla tai olemassa olevaa päivittämällä ja ylläpitämällä yritys pysyy elinvoimaisena. Uudenlaisilla tai uudella tavalla muotoilluilla palveluilla voi hankkia uusia asiakkaita, ja nykyiset asiakkaat saavat entistä parempaa palvelua.

Paitsi uudet keinot, myös verkostoituminen tuottaa uusia mahdollisuuksia ja yhteistyötä. Menestysreseptit-hankkeen aikana yrittäjät ovat tutustuneet toisiinsa ja löytäneet yhteistyömahdollisuuksia, esimerkiksi yhteisten tilaisuuksien järjestämisestä tai yhteisestä markkinoinnista.

Katso videolta, mitä diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilällä TH Ravinnosta heräsi opintomatkan jälkeen luontoavusteisuudesta. Videolla myös kosmetologi, maskeeraaja Eevakaisa Maarala Kauneus Ateljé Eevakaisasta ja kampaaja Teija Laine Parturi-Kampaamo Teija Eerolasta kertovat yhteistyöstään Tuulikki Heikkilän kanssa.