19.9.2016

Hyvinvointipalvelujen yhteistyötä pohtiva yhteistyöryhmä käynnistyi


Menestysreseptit-hankkeen yhteistyöryhmän ensimmäinen kokous pidettiin keskiviikkona 7.9.2016. Yhteistyöryhmään on kutsuttu hankealueella toimivia lääkäri- ja sairaanhoitopalveluja tarjoavia tahoja, kuntien edustajia sekä kehitys- ja neuvontaorganisaatioiden edustajia. Yhteistyöryhmän tehtävänä on pohtia, millaista yhteistyötä ja palvelupolkuja maaseutualueilla eri toimijoiden välillä hyvinvointipalvelujen alalla voitaisiin löytää.
Tärkeitä lähtökohtia työskentelyssä on sekä yhteistyön maakunnallisuus että maaseudun elinvoimaisuuden ja palveluiden säilyttäminen. Tätä voidaan edistää uusia palveluketjuja ja -malleja kehittämällä, mahdollisuuksina esimerkiksi hyvinvointikeskukset ja -pisteet tai osuuskunnat. Toisaalta alueiden seudulliset tarpeet voivat olla hyvinkin erilaiset, minkä vuoksi lähdetään kunkin alueen omista tarpeista liikkeelle. Yhteistyöryhmän toiminnan tavoitteena hankkeen aikana on vähintäänkin sen selvittäminen, saadaanko hankkeen toiminta-alueelle syntymään yhteispalvelupisteitä. Pisteiden toiminnan käynnistämiseen tarvitaan toimijoiden yhteinen näky ja tahto.
Uusia palvelupolkuja etsitään yhteistyöstä.
kuva: ©maaseutuverkosto,Martina Motzbäuchel
Ensimmäisessä yhteistyöryhmän kokouksessa pohdittiin erityisesti, mitä konkreettisia toimenpiteitä olisi tehtävä asukkaiden alueellisten tarpeiden selvittämiseksi. Mietittiin sitä, millaisiin kunta- tai kyläkeskuksiin konsepti soveltuisi parhaiten ja millaisia suunnitelmia alueilla jo aiemmin on ollut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti