21.3.2017

Green care hyvinvointipalveluissa - Menestysreseptit-hankkeen opintomatkalla Loviisassa

Yhteistyö ja verkostot maaseudun yrittäjille elinehto


Menestysreseptit-hankkeen osallistujat kävivät tutustumassa 15.3.2017 Loviisan Kuggomissa luonto- ja eläinavusteisten hyvinvointiyrittäjien toimintaan. Opintomatkan tavoitteena oli hakea ideoita oman liiketoiminnan kehittämiseen ja verkostoitumisen mahdollisuuksiin.
Menestysreseptit-hankkeen osallistujia Loviisan opintomatkalla
Opintomatkalla tutustuttiin Green Care -yrittäjien toimintaan.

Vierailun kohteena oli alpakkatila Villitarha, jossa tavattiin ryhmä itäuusmaalaisia yrittäjiä. Villitarhan yrittäjän Katriina Mähösen tilalla ryhmä järjestää usein yhteisiä tapahtumia, ja tilalla olevia alpakoita hyödynnetään tarpeen mukaan eläinavusteisissa palveluissa.  Yrittäjiä yhdistääkin juuri Green Care -toiminta ja kesällä 2016 alkanut Luo hyvää -yritysryhmähanke. Yritysryhmähankkeen taustasta ja liikkeellelähdöstä sekä yleensä yritysryhmähankkeiden toimintaperiaatteista kertomassa oli ProAgrian Auli Teppinen.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Se hyödyntää erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä hyvinvointipalveluissa. Maaseutu, luonto ja eläimet olivat vierailullakin konkreettisesti läsnä - tavattavissa olivat alpakkatilan sympaattiset alpakat ja ympärillä rauhallinen maaseutumiljöö.
Villitarhan alpakat
Villitarhan alpakat

Alpakkatila Villitarhan yrittäjä Katriina Mähönen
Villitarhan yrittäjä Katriina Mähönen (oik.) on hankkinut
Luo hyvää -yritysryhmähankkeessa uutta osaamista.
Yhteistyöverkostonsa avulla voimansa yhdistäneet kuusi itäuusmaalaista yrittäjää pystyvät tarjoamaan laajemman kattauksen palveluita kuin yksittäinen yrittäjä. Tarjolla on esimerkiksi toimintaterapiapalveluita, toiminnallista kuntoutusta, psykoterapiaa, yksilöllistä harrastustoimintaa, ekokosmetologin palveluita ja kiertävän kotilääkärin palveluita. Palveluvalikoimaan kuuluvat myös maatilamatkailu, virkistys- ja tykypäivät ryhmille sekä kädentaitojen kurssit, joita voidaan järjestää niin ikään erilaisille erityisryhmille.

Yhteistyöstä yrittäjät kokevat saavansa merkittäviä hyötyjä. Yhteisen yritysryhmähankkeen ansiosta he ovat voineet osallistua koulutuksiin, joihin muuten ei välttämättä olisi mahdollisuutta. Verkostona toimiminen on vähentänyt investointitarpeita esimerkiksi eläinavusteisuuden toteuttamisessa.
- Ei tarvitse hankkia omia eläimiä ja investoida niihin, vaan voi hyödyntää yhteistyökumppaneiden maatiloja, kertoo toimintaterapiapalveluita tarjoava Eerika Korhonen Oivallusvaara Oy:stä. Malena
Blomqvistin pyörittämän Malenan Maatilan kanssa hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä ja tämän terapiakäyttöön soveltuvat koirat voivatkin olla mukana terapiatyössä.
Malena Blomqvist ja Eerika Korhonen kertovat yhteistyöstään
Malena Blomqvist ja Eerika Korhonen

Asiakkaat voivat saada verkoston kautta räätälöityä palvelua moninaisiin tarpeisiin, mikä helpottaa asiakkaan elämää. Asiakkaan ei tarvitse kulkea luukulta toiselle hakemassa palveluita. Itse yrittäjille puolestaan toisten yrittäjien vertaistuki on osoittautunut yksinäiseen yrittäjän arjessa kultaakin kalliimmaksi.
- Yrittäjä on aika yksin, joten tässä on saanut kollegoita, joiden kanssa asioita voi käsitellä, kertoo Marijo Honkonen Luontoäidin Hyvinvointipalveluista. Samaa mieltä on muun muassa psykoterapiapalveluita tarjoava Päivi Purovesi. Toisten yrittäjien asiantuntemusta omaansa yhdistämällä yrittäjä voi tarjota asiakkaalle palvelua kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti.
Päivi Purovesi ja Marijo Honkonen kiittelevät yhteistyötä ja vertaistukea.
Päivi Purovesi ja Marijo Honkonen kiittelevät yhteistyötä.Vierailun jälkeen Menestysreseptit-hankkeen osallistujat pohtivat käynnillä virinneitä ideoita ja ajatuksia. Keskusteltiin maaseudulla toimivien yrittäjien verkostoitumisesta ja luontoavusteisuuden hyödyntämistä omassa toiminnassa. Yhteistyö nähtiin isona plussana.
- Yhteistyössä on voimaa. Lisää näkyvyyttä saa yhteisten tapahtumien avulla. Kontaktiverkosto ja asiakaskunta laajenevat pikkuhiljaa myös toisten yrittäjien kautta, totesivat vierailijat.

Vierailun tavoite saavutettiin – ideoita löytyi kotiin vietäväksi.
Opintomatka Loviisaan antoi ajatuksia kotiin vietäväksi
Yritysten yhteistyöstä kerättiin ideoita vierailulla.

1.3.2017

Hyvinvointiyrittäjien yhteistiloja pohdittiin Hauholla

Tähtäimessä paikkakunnan elävyys


Tilatyöpajassa esillä palvelutarjonnan monipuolisuus

Hauholla tähtäimessä paikkakunnan elävyys ja monipuolinen palvelutarjonta
Hauholla tähtäimessä on paikkakunnan elävyys.

Menestysreseptit-hankkeen tilatyöpaja kokosi Hauholle torstaina 23.2. kiinnostuneita keskustelemaan hyvinvointiyrittäjien palvelutarjonnasta ja pohtimaan yhteisten toimitilojen mahdollisuuksia. Mukana asiaa miettimässä oli paikallisia yrittäjiä, yrittäjäjärjestön edustaja sekä kiinteistön omistajana Oma Säästöpankin edustaja. Menestysreseptit-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut kutsua yhteispalvelupisteen aloittamisesta tai palvelutarjonnan kehittämisestä kiinnostuneita saman pöydän ääreen. Tilatyöpajojen myötä aiemmin Rengossa, Lammilla ja nyt Hauholla siihen tarjoutui hyvä mahdollisuus.

Sopivien tilojen löytyminen haasteena

 

Vaikka pohdinnoissa eri puolilla on lähdetty samasta perusajatuksesta, muotoutuvat mahdollisuudet kunkin paikkakunnan omista tarpeista ja tilanteesta lähtien. Hauholla ei tällä hetkellä ole vapaita, hyvinvointipalvelujen tarjoamiseen yhteispalveluperiaatteella soveltuvia toimitiloja. Oma Säästöpankin kiinteistössä toimii yrittäjiä, ja vaikka tällä hetkellä laajentamismahdollisuutta ei ole, on se kuitenkin mielellään kuulolla asiasta ja yhteistyössä omalta osaltaan paikkakunnan elävyyden säilyttämisessä.

Tällä hetkellä Hauholla tyhjät tai tyhjenemässä olevat tilat vaatisivat mittavaa saneerausta, jotta niissä voisi toimia. Osa tiloista on myös epäkäytännöllisiä tai liian isoja palvelujen tarjoamiseen. Hauholla on myös kotoa käsin toimivia yrittäjiä, mutta kaikilla ei välttämättä ole suunnitelmissa siirtää palvelua muualle. Innostusta saattaisi olla enemmänkin, mikäli olisi olemassa valmiit tilat. Muutoin jonkun pitäisi uskaltaa ottaa riski ja saneerata tiloja käyttöön sopiviksi.

Palveluita ja toimintaa yrittäjät ovat järjestäneet myös oman vakituisen palvelupisteen lisäksi muualta vuokratuissa tiloissa. Riippuen siitä, millaisesta palvelusta on kyse, voivat tilat vaikkapa viikoittain tapahtuvaa toimintaa varten löytyä läheltäkin. Esimerkiksi Fysioterapia- ja liikuntakeskus Loikan Jenni Kyyrö on pitänyt liikuntaryhmiä yhtenäiskoulun tiloissa. Tähän tarkoitukseen ne soveltuvat mainiosti. Myös toukokuisia yrittäjämessuja on yhtenäiskoululla pidetty.

Yhteistyön näkymiä ja mahdollisuuksia

 

Hyvinvointiyrittäjiä toimii Hauhon Ilonassa yhteisissä tiloissa.
Hyvinvointiyrittäjiä toimii Hauhon Ilonassa yhteisissä tiloissa.
Kirkonkylällä Hauhon Ilonassa Oma Säästöpankin tiloissa toimii yhdessä kolme yrittäjää: Fysioterapia- ja liikuntakeskus Loikka ja Via Relaxa, ja kolmanneksi on tulossa jalkahoitoyrittäjä. Lisäksi hoitoja antamassa käy muualta kosmetologi ja satunnaisesti muita erikoispalveluita. Tilojen puolesta ei nykyisellään laajentamismahdollisuutta ole, mutta erikoisemmasta satunnaisesta palvelutarjonnasta ollaan kyllä kiinnostuneita.

Siwan kiinteistössä toimiva Parturi-Kampaamo Minni toivottaisi tervetulleeksi yhteistyön tilojen osalta ja olisi valmis toimimaan yhteisissä sopivissa tiloissa. Kaikki vaihtoehdot ovat kuitenkin harkinnassa, jos sopiva konsepti löytyy. Kuulolla ollut hämeenlinnalainen kiertävä jalkahoitaja kertoi puolestaan olevansa kiinnostunut tarjoamaan liikkuvia palveluita eri puolilla. Yhdessä toimiminen voisi vähentää tilakustannuksia, laajentaa verkostoja ja asiakaskuntaa, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia.

Hyvinvointipalveluille on Hauholla kysyntää

 

Hyvinvointipalveluja Hauholla kuitenkin käytetään ahkerasti. Asiakaskunta painottuu iäkkäämpään väestöön, mutta myös nuoret käyttävät palveluita. Kesäaikana paikkakunnan väkimäärä kolminkertaistuu, mikä näkyy myös palvelujen käytön vilkastumisena entisestään, vaikka asiakkaita riittää ympäri vuodenkin.

Hauholla lähtökohtaisesti paikalliset asiakkaat käyttävät oman kylän palveluita, koska niitä on hyvin saatavilla. Autotta asiakkaan on myös hankala lähteä muualle palveltavaksi. Tarjonnan kehittäminen on kaikkien toimijoiden etu, sillä mitä enemmän kirkolle on asiaa, sitä enemmän ihmiset siellä käyvät ja käyttävät erilaisia palveluita.

Mahdollisuuksia panostaa palvelutarjonnan lisäämiseen voisi olla Hauhon Eteläisissä. Sinne muuttaa Hauhon kirkonkylää enemmän uusia asukkaita – pääasiassa työikäisiä ja nuorempaa väestöä. Haasteena tosin on se, että työikäinen väestö usein käyttää työpaikan lähellä olevia palveluita. Tämän vuoksi paikkakunnan palveluissa pitäisi olla ilta-aikoja, ja alussa olisi tehtävä kovasti töitä asiakkaiden houkuttelemiseksi niitä käyttämään.

Miten hyvinvointiyrittäjyyden edistäminen jatkuu Hauholla?

 

Hauhon tilatyöpajassa hyvinvointiyrittäjien tila-asiat olivat esillä
Hauhon tilatyöpajassa hyvinvointiyrittäjien tila-asiat puhuttivat.
Tilatyöpajassa mietittiin, voisiko ajatusta yhteisistä tiloista laajentaa myös muille kuin hyvinvointipalveluihin. Yhteisissä tiloissa voi soveltuvin osin toimia toisiaan tukevia palveluntarjoajia. Joka tapauksessa huomioon on otettava tarjottavien palvelujen luonne ja niiden tiloille asettamat vaatimukset, esimerkiksi vesipisteet ja äänimaailma.

Todettiin, että Hauhon yrittäjät ottavat asian esille hallituksen kokouksessa. Joka tapauksessa katsotaan, mitä asialle voidaan tehdä ja millä sitä voitaisiin käytännössä edistää. Tilakysymys on suurin haaste, johon kaikilla on tahto tarttua. Paikkakunnan elävyys, tarjonnan kehittäminen ja säilyttäminen monipuolisena on kaikkien tähtäimessä.

Lisätietoja: Timo Kärkkäinen, 050 336 7872, timo.karkkainen(at)linnan.fi, Ulla Haukijärvi, 050 342 9295, ulla.haukijarvi(at)syo.fi