23.5.2016

Sote-uudistus ja valinnanvapaus tulevat, mitä tapahtuu?

Valtakunnallinen SOTE-uudistus ja siihen liittyvä valinnanvapaus puhuttavat. Ajankohtaisena keskustelun alla on Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sitran yhteistyössä valmisteleva valinnanvapauskokeilu, joka toteutetaan kokeilukunnissa vuosina 2017–2018 hallituksen kärkihankkeessa Palvelut asiakaslähtöisiksi. Siinä kokeillaan hinnoittelu- ja kannustinmalleja perusterveydenhuollon palveluissa.

STM:n sivuilla uudistuksesta - asiakkaan ottamisesta keskiöön - mainitaan muun muassa näin:
"Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessien uudistus käynnistetään. Toiminnat yhdistetään asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Digitalisaation keinot otetaan käyttöön ja byrokratiaa vähennetään. Asiakkaan omatoimisuutta tuetaan ja tietojen yhteiskäyttö mahdollistetaan. Resursseja kohdennetaan uudelleen kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Tarvittavat lainsäädännön muutokset toteutetaan.

Uudistus tuottaa asiakaslähtöiset, matalan kynnyksen moniammatilliset ja sähköiset palvelut. Palvelut räätälöidään asiakkaiden tarpeiden ja valmiuksien mukaan."


Kuulostaako haastavalta? Herättääkö kysymyksiä? Mikä muuttuu ja milloin? Miten se vaikuttaa toimintaani?

Tässä - kuten muissakin olosuhteiden ja toimintaympäristön muutoksissa - on hyvinvointipalveluja tarjoavan hyvä pysytellä kuulolla ja miettiä, mitä mahdollisuuksia muutokset tuovat mukanaan. Asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan valinnanvapauden kysymyksiä on hyvä esittää omalle toiminnalleen. Ammattinharjoittajana tai mikroyrittäjänä tietoa voi kuitenkin olla hankala itse löytää päivittäisen toiminnan keskellä, ja useimmiten ei oma aikakaan riitä siihen.

Menestysreseptit-hanke seuraa ajankohtaista sote-valmistelua ja ojentaa auttavan kätensä jakamalla koulutuksissaan viimeisintä STM:stä saatavilla olevaa tietoa. Eikä koulutuksissa pelkästään jaeta tietoa, vaan koska asiaa katsotaan pienen palveluntuottajan näkökulmasta, ohjataan osallistujia miettimään muutoksia käytännön tasolla, omalla kohdallaan, omalla alueellaan - kuitenkaan laajempaa näkökulmaa unohtamatta.

Asiasta voi ottaa selvää myös yleisten infotilaisuuksien kautta. Siksi Menestysreseptit-hanke vinkkaa ajankohtaisista tapahtumista alueella. Kesäkuun 9. päivä Hämeenlinnan kaupunki ja Sitra kutsuvat alueella toimivia yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia informaatiotilaisuuteen. Lue lisää tilaisuudesta täältä, Vinkkejä tilaisuuksista -välilehdeltä.

13.5.2016

Reseptivihkoja availlaan jo

Jotta menestysresepti todella tuottaa tuloksia, vaatii se sopivat valmistusaineet oikeassa suhteessa. Tämän lisäksi tietenkin reseptiä soveltava kokki tuo oman taitonsa esiin ja vaikuttaa lopputulokseen. Sitä varten hanke on kysellyt valmennukseen mukaan lähteviltä, millaisesta reseptiikalle tai ainesosille on tarvetta. Kyselyiden perusteella sisältöä on terävöitetty ja pyritty suuntaamaan todellisiin tarpeisiin.

Menestysreseptit-valmennuksen ensimmäisten annosten koostumus alkaa siis olla valmistusta vailla. Asiaan päästään käsiksi kesäkuun alkupuolella – aikataulut ja paikat tarkentuvat lähiaikoina.

Työpajoissa tullaan joka tapauksessa tarttumaan kiinnostaviin aiheisiin: sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen yritystoiminnassa käynnistää sarjan. Syksyllä työpajoissa paneudutaan palvelumuotoiluun - kuinka kehitän yhdessä asiakkaiden kanssa yritykseni palveluita entistä käyttäjälähtöisemmiksi. Tämän prosessin kyytiin kun lähtee, törmää siinä myös moniin ennalta-arvaamattomiin omalle toiminnalle hyödyllisiin asioihin. Ja toisaalta, yksi pienikin asia voi vaikuttaa suuren muutoksen ja viedä yrityksen tavoitetta eteenpäin.

Liiketoimintavalmennuksissa mietitään myyntiä ja markkinointia, pyritään löytämään uusia näkökulmia omaan toimintaan ja kehittämään niitä. Syksyllä tehdään tutustumiskäynti Hyvinkäälle, jossa tutustutaan yhteisen toimialakonseptin toimintaan.

Näistä osista voi lähteä omia menestysreseptejään koostamaan hankkeen tuella. Kiinnostavia asioita siis alkamassa kesän koittaessa!