19.4.2016

Palvelurakenneuudistus Hämeessä -tilaisuusPalvelurakenneuudistus luo eri palveluntuottajille uusia mahdollisuuksia ja kiristyvää kilpailua. 
Uudistuksen myötä toimenpiteet vaativat erilaisia hallinnollisia ratkaisuja, palvelujen tuotantotavat muuttuvat ja palveluprosessit uudistuvat. Myös toimintaympäristö pakottaa jatkuvaan muutokseen, mikä aiheuttaa myös palvelumarkkinoiden monipuolistumisen.

Hämeen kauppakamari järjestää yhteistyössä Hämeen Yrittäjien ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa tilaisuuden Palvelurakenneuudistus Hämeessä keskiviikkona 27.4.2016 klo 16.30 – 19.00. Tilaisuudessa kuullaan, millaisia mahdollisuuksia rakenneuudistus tuo Hämeeseen sekä ideoita ja ajatuksia, millä keinoilla uudistuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Paikalla esittäytymässä myös Menestysreseptit maaseudun hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajille -hanke. Tule kuulemaan palvelurakenneuudistuksen mahdollisuuksista ja tutustumaan samalla hankkeeseen.

Tarkemmin tilaisuuden ohjelmasta täältä, Vinkkejä tilaisuuksista -välilehdeltä.

5.4.2016

Ilmoittautuminen hyvässä vauhdissa

Resepti-hankkeeseen ilmoittautuminen on hyvässä vauhdissa ja erinomaista porukkaa on lähdössä mukaan. Vielä mukaan mahtuu, joten miksi enää epäröit? Juuri tällaista hyvinvointialan yrittäjän tarpeisiin suunniteltua valmennusta on vaikea löytää muualta.

Valmennus pystyy vastaamaan hyvinvointialan yrittäjän konkreettisiin koulutus- ja kehittämistarpeisiin, koska ensi sijaisesti sisältö laaditaan yrittäjien omista lähtökohdista. Ilmoittautumisvaiheessa toiveet pyritään ottamaan huomioon ja järjestämään sisältöä, joka palvelee yritystoimintaa ja antaa uutta virtaa liiketoimintaan.Valmennus on myös hyvä keino luoda uusia verkostoja ja saada ideoita palvelujen järjestämiseen ja toiminnan tehostamiseen.

Jos valmennus kiinnostaa, voit pyytää yhteydenottoa tästä linkistä.