16.9.2016

Markkinointi ja myynti yrittäjän arjessa

Syyskuussa menestysreseptien ainesosia on etsitty markkinointiin ja myyntiin. Mailis Salmen johdolla sekä Hämeenlinnassa että Lopella kokoontuvissa ryhmissä on mietitty omaa markkinointia ja myyntiä, niiden suunnittelemista sekä sitä, mitä mahdollisesti yritykset voisivat yhdessä tehdä.

Tavoitteena valmennuksessa oli hahmottaa oman yrityksen vahvuuksia ja yrityskuvaa sekä löytää yhteistyön vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Vuorovaikutteisten harjoitusten avulla pyrittiin hahmottelemaan uusia ja olemassa olevia mahdollisuuksia yhteismarkkinointiin ja keskusteltiin siitä syntyneistä ajatuksista.

Myyntistrategiaa mietittäessä lähdettiin asiakasnäkökulmasta - millaisia erilaisia asiakkaita on ja millaisia tarpeita heillä on ja miten minä omalla toiminnallani voisin ratkaista heidän ongelmiaan. Myynnin asiaa pohdittiin keskustellen erilaisten esimerkkien ja omien kokemusten pohjalta. Epäonnistumisistakaan ei kannata lannistua, vaan niistä oppineena voi seuraavalla kerralla tehdä toisin. Kaikki ei tule kerralla kuntoon, mutta mikäli saa määriteltyä itselleen tärkeimmän kehittämiskohteensa, on jo hyvällä tiellä kohti myynnin menestyreseptejä.
Kokoontumisissa mietittiin myös konkreettisia toimenpiteitä, joita yhdessä voitaisiin verkostona toteuttaa. Pienten yritysten haasteet ovat usein rajallisissa resursseissa, mutta verkostojen kautta tehtävällä yhteistyöllä voi niihin etsiä uusia ratkaisuja.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti