22.2.2017

Hyvinvointiyrittäjien toimitila-asiat pinnalla

Lammi: Yhteisiä työtiloja hyvinvointialan yrittäjille

Lammi, Renko ja Hauho: Tyhjille liiketiloille käyttäjiä yhteenliittymillä


Rengossa 14.2.2017 ja Lammilla 15.2.2017 pidettyjen toimitilatyöpajojen pohdinnoista ja jatkosuunnitelmista kerrotaan tiedotusvälineissä:


Hauholla työpaja järjestetään torstaina 23.2.2017 klo 18.00 Oma Säästöpankin kerhotilassa osoitteessa Hauhontie 17. Lisätietoja ja ilmoittautumistiedot aiemmin julkaistusta  blogitekstistä Hyvinvointialan yrittäjät yhteisissä tiloissa - työpajoja yrittäjille ja kiinteistön omistajille.

Menestysreseptit-hankkeen-tilatyöpaja-pohti-hyvinvointiyrittäjien-yhteisiä-tiloja
Menestysreseptit-hankkeen työpajassa Lammilla
pohdittiin hyvinvointiyrittäjien yhteisiä toimitiloja
.

21.2.2017

Onko pitäjissä kasvun mahdollisuuksia hyvinvointi- ja terveyspalveluyrityksille?


Voimavaroja yhdistämällä parempiin tuloksiin

Asukaskysely hyvinvoinnin ja terveyspalvelujen kehittämistarpeista pitäjissä ja kylillä

 

Kalvolan asukkailta kysyttiin paikallisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen käytöstä ja saatavuudesta. Kyselyllä haettiin eväitä paikallisten terveys- ja hyvinvointiyritysten toiminnan vahvistamiseen.  Kalvolan vastaukset edustivat kotitalouksiensa kautta 10% Kalvolan asukkaista (3500) ja vastaukset tukevat myös muualta maakunnasta saatua viestiä. Millaisia kasvun mahdollisuuksia asukaskysely viestii nykyisille ja tuleville terveys- ja hyvinvointiyrityksille pitäjissä?

Käytetyin yksityisistä terveyspalveluista on apteekki (90% käyttää). Apteekissa asioidaan myös muita terveyspalveluja useammin (61% kuukausittain tai viikoittain). Apteekit ovat ikään kuin terveyspalvelujen alkoja, joiden tuntumaan ja kumppaniksi kannattaa hakeutua ja apteekit voisivat ehkä myös toimia viestinviejänä muistakin paikallisista terveydenedistämisen palveluista?
Kalvolan asukkaiden kuukausittain käyttämiä palveluita.
(Kuvasta linkki kyselyn yhteenvetoon.)

Kunnallisia terveyspalveluja käytetään tietysti myös kattavasti (80% vastaajista), mutta asukkaat toivoisivat peruspalveluiden – ja aikojen lisäksi myös iltavastaanottoja ja erikoislääkärien vastaanottoja sekä lisää aikoja hammashoitoon. Kolmannes vastaajista käyttäisi silmälääkäriä/optikkoa ja lisäksi 20% muita erikoislääkäreitä, jos niitä olisi paikallisesti saatavissa.

Lammilla ja Tuuloksessa on käynnistymässä Hämeenlinnan kaupungin valinnanvapauskokeilu, jossa asukkaat voivat valita yleislääkäri- ja hoitajapalvelunsa kunnalliselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Mukaan voi ilmoittautua koko kaksivuotisen kokeilun ajan.

Erikoispalvelujen kannattavuuden kannalta yhtälö on haastava asukaspohjan pienuudesta johtuen. Uusia kustannustehokkaita toimintamalleja tarvitaan maaseutualueilla; voisiko yksi ratkaisu löytyä pyörillä liikkuvista palveluista?

Paikallisia hyvinvointipalveluja käytetään yleisesti ottaen terveyspalveluja vähemmän. Yleisimmin käytetään parturi-kampaajaa (75%) ja toiseksi eniten kosmetologia (33 %). Vähiten (20%) käytetään kodin avustavia palveluja, joita käyttävät iäkkäimmät asukkaat 81+. Kohtuuhintaiset siivouspalvelut myös kiinnostavat lapsiperheitä. Kampaamoiden ollessa paikallisista hyvinvointipalveluista käytetyimpiä, kannattaisi heille viedä tietoa myös muista paikallisista hyvinvointipalveluista.

Fysioterapeutti
Kyselyllä haettiin
eväitä paikallisten
terveys- ja hyvinvointiyritysten
toiminnan vahvistamiseen
Orastavaa potentiaalia on kyselyn mukaan ennaltaehkäisevissä ravinto-ja liikuntapalveluissa, kunhan sopivat keinot asukkaiden kiinnostuksen herättämiseksi ja palveluiden piiriin ohjaamiseksi löydetään. Iittalassa hyvinvointikeskus tarjoaa myös hyvän alustan tähän.

Mieluisin asiointiaika paikallisissa hyvinvointi- ja terveyspalveluissa on kyselyn mukaan arkisin klo 9-17, mutta kolmannes toivoo myös ilta-aikoja. Lisäksi 40% asioisi mielellään lauantaisin ja kolmannes sunnuntaisin. Yrittäjän perhe- ja elämäntilanteen salliessa ilta-aukioloajat voisivat olla kannattava valinta. Rengossa, Lammilla ja Hauholla on myös haettu kiinnostuneita yrittäjiä sijoittumaan saman katon alle markkinoinnin edistämiseksi, palveluvalikoiman laajentamiseksi ja mm. osa-aikaisten palvelujen mahdollistamiseksi. Yhteistyötä ja yhteismarkkinointia paikallisten erikoistuneiden ammattilaisten kannattaa lisätä.

Tarkemmat yhteenvedot kyselystä löytyvät osoitteesta www.linnan.fi/hyvinvointi. Kysely toteutettiin osana Menestysreseptit maaseudun hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajille –hanketta.


Suorat linkit edellä mainitun sivun asukaskyselyn materiaaleihin:
 Kirjoittaja: Linnan Kehitys 16 02 2017, Pia Niemikotka

20.2.2017

Hyvinvointialan yrittäjät koolla Lammilla: nyt on hyvä paikka kehittää ja tehdä!

Yhteisiä tiloja ideoimassa

Yrittäjät yhdessä palvelutarjontaa kehittämään


Menestysreseptit-hankkeen-tilatyöpajassa-Lammilla-helmikuussa-2017-pohdittiin-yrittäjien-yhteisiä-tilojaLammilla kokoonnuttiin 15.2. myös työpajaan pohtimaan, löytyisikö hyvinvointiyrittäjille yhteisiä tiloja ja miten asiaa alettaisiin konkreettisesti edistää. Työpajan aluksi katsottiin videot hankkeen toteuttamasta opintomatkasta Figura Wellnessiin Hyvinkäälle. Opintomatkalla tutustuttiin yhteispalvelupisteeseen, jossa toimii yhteensä 18 hyvinvointialan yrittäjää yhteisissä tiloissa.

Palvelutarjonta Lammilla on vähentynyt, ja nyt tarvittaisiin mahdollisimman monen ikäisille suunnattuja palveluja turvaamaan maaseudun palvelutarjontaa. Lammille on tulossa jossain vaiheessa kaupungin palvelukeskus, mutta nyt olisi hyvä paikka kehittää palvelutarjontaa yrittäjien voimin.

Keskusteluun lähdettiin tilakysymys edellä: konsepti kiinnostaa, mutta löydetäänkö käyttötarkoitukseen sopivia tiloja? Hyvinvointipalvelut ovat ajanvarauksella tuotettavia palveluja, ja harvoin palvelun pariin mennään kävellen, joten yhteistilojen sijainti etäämmällä ei välttämättä olisi este. Eero Lehtinen kertoi Mainiemessä vapaana olevista tiloista, joita olisi mahdollista vuokrata myös osa-aikaisesti tai huonekohtaisesti. Myös Lammin keskustasta voisi löytyä nopeallakin aikataululla tiloja yrittäjien yhteiskäyttöön. Lammin Yrittäjien puheenjohtaja Päivi Kankaanmäki totesi, että Lammilla on ollut hiljaiseloa jo pitkään, ja nyt on hyvä paikka kehittää ja tehdä. Innostusta yrittäjien keskuudessa tuntuu olevan, mutta vetäjä keskittymälle tarvittaisiin.

Työpajassa pohdittiin reunaehtoja hyvinvointikeskuksen perustamiselle. Asiakasvirran on oltava riittävä uudentyyppiselle palvelulle, ja lisää yrittäjiä kaivattaisiin ideaa jalostamaan. Potentiaalisia mukaan tulijoita voisivat olla ne yrittäjät, jotka toimivat tällä hetkellä kotona. Keskittymä säästäisi yrittäjien kuluja, tiloista ja markkinoinnista lähtien. Keskittymässä voisi olla mukana myös toisiinsa liittymättömiä palveluja. Kahvila voisi tuoda lisäarvoa yhteispalvelupisteelle. Aluekehityksen näkökulma oli myös esillä: miten seutukunta, Tuulos-Lammi, kehittyy jatkossa ja mitä palveluja voitaisiin tulla hankkimaan myös pidemmältä. Keskustelussa nostettiin esiin, että mökkiläiset tuovat kesäisin lisää asiakasvirtaa Lammin yrityksiin.

 Menestysreseptit-hankkeen-tilatyöpajassa-Lammilla-helmikuussa-2017-pohdittiin-yrittäjien-yhteisiä-tilojaTyöpajassa tehtiin konkreettinen ehdotus, että Mainiemi tuotteistaisi tilojaan, mainostaisi niitä ja tarjoaisi tiloja kauneus- ja hyvinvointialan yrittäjien vuokrattavaksi. Työpajan päätteeksi sovittiinkin, että yrittäjät kutsutaan tutustumiskäynnille Mainiemeen. Tutustumiskäynti järjestetään tiistaina 7.3. klo 17. Mukaan ovat tervetulleita kaikki yrittäjät, joita kiinnostaisi yhteispalvelupistekonsepti ja Mainiemessä toimiminen.Mainiemeen tutustuminen yrittäjille tiistaina 7.3.2017 klo 17.00. Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset osoitteeseen juho.nummenmaa[at]mainiemi.net.