19.9.2016

Menestysreseptit-valmennuksiin ehtii vielä mukaan


Menestysreseptit-hanke on alkanut ja valmennukset ovat pyörähtäneet käyntiin mukavasti. Mukaan on lähtenyt hyvinvointipalvelualan yrittäjiä monipuolisesti, edustettuina ovat muun muassa apteekkiala, kauneudenhoito ja -kosmetologipalvelut, parturi-kampaamopalvelut, hieronta ja fysioterapia, ravitsemusneuvonta, hoiva- ja kotipalvelut. 

Valmennusta on ollut jo sosiaalisesta mediasta, palvelumuotoilusta, markkinoinnista ja myynnistä, mutta hankkeeseen kannattaa lähteä vielä mukaan, jos kiinnostusta on. Yrittäjille järjestetään vielä useita valmennuskertoja ja työpajoja yrittäjien itsensä tärkeiksi kokemista aiheista: asiakaslähtöisen palvelun tarjoaminen verkostona ja somen hyödyntäminen yrityksen markkinoinnissa. Yrittäjien toiveet ja tarpeet otetaan huomioon kevään 2017 valmennusten aiheita täsmennettäessä. Nyt mukaan tulemalla voi vielä tarjontaan vaikuttaa.

Valmennusten lisäksi on tulossa kaksi opintomatkaa kotimaassa ja yksi ulkomailla. Opintomatkoilta saa paitsi uusia ideoita oman yritystoiminnan kehittämiseen myös verkostoitumiseen muiden lähialueen hyvinvointialan yrittäjien kanssa.

Mukaan pääsee ilmoittautumalla projektikoordinaattorille (yhteystiedot tässä blogissa) tai jättämällä yhteydenottopyynnön tästä.

Hyvinvointipalvelujen yhteistyötä pohtiva yhteistyöryhmä käynnistyi


Menestysreseptit-hankkeen yhteistyöryhmän ensimmäinen kokous pidettiin keskiviikkona 7.9.2016. Yhteistyöryhmään on kutsuttu hankealueella toimivia lääkäri- ja sairaanhoitopalveluja tarjoavia tahoja, kuntien edustajia sekä kehitys- ja neuvontaorganisaatioiden edustajia. Yhteistyöryhmän tehtävänä on pohtia, millaista yhteistyötä ja palvelupolkuja maaseutualueilla eri toimijoiden välillä hyvinvointipalvelujen alalla voitaisiin löytää.
Tärkeitä lähtökohtia työskentelyssä on sekä yhteistyön maakunnallisuus että maaseudun elinvoimaisuuden ja palveluiden säilyttäminen. Tätä voidaan edistää uusia palveluketjuja ja -malleja kehittämällä, mahdollisuuksina esimerkiksi hyvinvointikeskukset ja -pisteet tai osuuskunnat. Toisaalta alueiden seudulliset tarpeet voivat olla hyvinkin erilaiset, minkä vuoksi lähdetään kunkin alueen omista tarpeista liikkeelle. Yhteistyöryhmän toiminnan tavoitteena hankkeen aikana on vähintäänkin sen selvittäminen, saadaanko hankkeen toiminta-alueelle syntymään yhteispalvelupisteitä. Pisteiden toiminnan käynnistämiseen tarvitaan toimijoiden yhteinen näky ja tahto.
Uusia palvelupolkuja etsitään yhteistyöstä.
kuva: ©maaseutuverkosto,Martina Motzbäuchel
Ensimmäisessä yhteistyöryhmän kokouksessa pohdittiin erityisesti, mitä konkreettisia toimenpiteitä olisi tehtävä asukkaiden alueellisten tarpeiden selvittämiseksi. Mietittiin sitä, millaisiin kunta- tai kyläkeskuksiin konsepti soveltuisi parhaiten ja millaisia suunnitelmia alueilla jo aiemmin on ollut.

16.9.2016

Markkinointi ja myynti yrittäjän arjessa

Syyskuussa menestysreseptien ainesosia on etsitty markkinointiin ja myyntiin. Mailis Salmen johdolla sekä Hämeenlinnassa että Lopella kokoontuvissa ryhmissä on mietitty omaa markkinointia ja myyntiä, niiden suunnittelemista sekä sitä, mitä mahdollisesti yritykset voisivat yhdessä tehdä.

Tavoitteena valmennuksessa oli hahmottaa oman yrityksen vahvuuksia ja yrityskuvaa sekä löytää yhteistyön vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Vuorovaikutteisten harjoitusten avulla pyrittiin hahmottelemaan uusia ja olemassa olevia mahdollisuuksia yhteismarkkinointiin ja keskusteltiin siitä syntyneistä ajatuksista.

Myyntistrategiaa mietittäessä lähdettiin asiakasnäkökulmasta - millaisia erilaisia asiakkaita on ja millaisia tarpeita heillä on ja miten minä omalla toiminnallani voisin ratkaista heidän ongelmiaan. Myynnin asiaa pohdittiin keskustellen erilaisten esimerkkien ja omien kokemusten pohjalta. Epäonnistumisistakaan ei kannata lannistua, vaan niistä oppineena voi seuraavalla kerralla tehdä toisin. Kaikki ei tule kerralla kuntoon, mutta mikäli saa määriteltyä itselleen tärkeimmän kehittämiskohteensa, on jo hyvällä tiellä kohti myynnin menestyreseptejä.
Kokoontumisissa mietittiin myös konkreettisia toimenpiteitä, joita yhdessä voitaisiin verkostona toteuttaa. Pienten yritysten haasteet ovat usein rajallisissa resursseissa, mutta verkostojen kautta tehtävällä yhteistyöllä voi niihin etsiä uusia ratkaisuja.
 

14.9.2016

Sote-uudistus: asiakas palvelujen lähtökohdaksiVerkatehtaalla Hämeenlinnassa järjestettiin 13.9. keskustelutilaisuus sote-uudistuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. Tilaisuus oli osa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan maakuntakierrosta. Tilaisuudessa esiteltiin hallitusohjelmaa ja lisäksi käytettiin alueellisia puheenvuoroja. Maakunnan sote-valmistelusta kertoi Oma Häme projektin projektipäällikkö Jukka Lindberg. Lisäksi käytettiin puheenvuorot kunta-, palvelutuottaja-, järjestö- ja ammattijärjestönäkökulmista.

Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille vuoden 2019 alusta lähtien. Tällä hetkellä hallituksen esitysluonnokset ovat lausunnolla. Myös sote-tuottajalaki on lausunnolla. Sote-uudistus tähtää muun muassa palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen, perustason palveluiden vahvistumiseen ja sote-kustannusten kasvun hillintään.
  
Menestysreseptit-hankkeessa toimivien yrittäjien näkökulmasta liiketoimintaympäristössä tapahtuu monia muutoksia sote-uudistuksen myötä. Sote-uudistukseen liittyy yksityisten palveluiden mukaan tulo täydentämään palveluvalikoimaa, mutta julkiset palvelut täytyy toki edelleen turvata. Valinnanvapauden piiriin tulevien palveluiden osalta valmistelu on vielä kesken. Paljon eri palveluja tarvitseville henkilöille annetaan jatkossa palveluohjausta ja laaditaan asiakassuunnitelma. Näin kaikkien palveluiden on tarkoitus muodostaa eheä kokonaisuus. Perustason sote-palveluissa tulee olemaan runsaasti erilaisia palveluntuottajia. Tähtäimessä on sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio: ihminen saa kokonaishuomion ja sujuvan palvelukokonaisuuden oikea-aikaisesti. Monia kysymyksiä on edelleen avoinna ja tilaisuudessa nostettiin esiin muun muassa se, että valitseeko käyttäjä palvelun vai palvelu käyttäjän, ja miten syntyy niitä palveluita, joista henkilö voi valita.

Ajantasaista tietoa sote-uudistuksesta löytyy osoitteesta www.alueuudistus.fi