17.2.2017

Uutta elinvoimaa Rengonraitille – aktiivisia yrittäjiä haussa

Hyvinvointiyrittäjien yhteispalvelupisteet pohdinnassa

Yrittäjät ja kiinteistöjen edustajat koollaMenestysreseptit-hankkeen-tilatyöpaja-RengossaMenestysreseptit-hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää, saadaanko Hämeenlinnan pitäjissä syntymään hyvinvointiyrittäjien yhteispalvelupisteitä. Rengossa kokoonnuttiin 14.2.2017 työpajaan pohtimaan, olisiko Rengon hyvinvointiyrittäjillä intoa perustaa yrittäjien yhteispalvelupiste kirkonkylälle ja saataisiinko tällainen konsepti syntymään. Timo Kärkkäinen Linnan Kehitys Oy:stä kertoi, että ajatus yhteispalvelupistekonseptista syntyi jo vuosia aiemmin, kun palvelualan yritykset Lammilla ovat ottaneet käyttöön erikoisliikkeiltä vapautuneita tiloja.

Tilaisuudessa pohdittiin, soveltuisivatko Oma Säästöpankin Rengon toimipisteeltä elokuussa vapautuvat tilat tällaiseen käyttöön tai millaista muuta hyötykäyttöä kiinteistölle keksittäisiin. Oma Säästöpankin aluejohtaja Jussi Pohto kertoi, että paikallisen elinvoimaisuuden tukeminen ja Rengon keskustan palveluiden ylläpitäminen on yhtenä pankin intressinä löytää kiinteistölle jatkokäyttöä. Valmista toimintamallia tilojen hyötykäytölle ei vielä ole; sekä tilojen vuokraus, että myynti ovat vaihtoehtoja. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua palveluista ja palvelutarpeista Rengossa. Yhteisenä näkemyksenä on, että keskusta haluttaisiin toimivammaksi ja elävöitettyä. Monipuolista erilaista palvelutarjontaa tarvittaisiin. Hyvinvointipalveluiden lisäksi muitakin palveluita voisi olla mukana yhteispalvelupisteessä, kuten kahvila. Yhteispalvelupisteessä voisi toimia myös osa-aikaisia
yrittäjiä. Kaikki Rengon elinvoimaisuutta tukevat ideat otetaan vastaan.


Uuden palvelukonseptin kehittämisessä tulee pohtia, mille palveluille olisi riittävästi kysyntää. Renko on niin lähellä Hämeenlinnaa, että palvelut ostetaan useimmiten sieltä, vaikka omalla kirkonkylällä
Rengossa-mietittiin-työpajassa-hyvinvointipalveluiden-kehittämistäolisi palveluita tarjolla. Tilaisuudessa pohdittiin, mikä olisi niin erilaista, että toisi lisää asiakkaita ja saisi paikalliset asukkaat käyttämään paikallisia palveluita enemmän. Keskustelussa nousi esiin, että jos peruspalvelut saataisiin säilymään, voisi Renkoon tulla eläkeikäisiä paluumuuttajia.

Hoivayrittäjyyden näkymiä Rengossa pidetään ihan hyvinä, ja kysyntää palveluille tuntuu olevan. Kesäaikaan kesäasukkaat luovat lisää kysyntää hyvinvointipalveluille. Tilaisuudessa ideoitiin myös muita palveluja ja tuotteita Renkoon: päivittäisiä kulutustavaroita myyvä kauppa, siirtolapuutarha, leipomo, varastotilaa verkkokaupoille, ”nuokkarityyppinen” tila senioreille, nettikahvila ja lisäpalveluja kirkossa vieraileville matkailijoille.


Lopuksi Jussi Pakari Linnaseutu ry:stä kertoi Leader-rahoituksen mahdollisuuksista. Leader-ryhmä rahoittaa asukaslähtöistä maaseudun kehittämistä. Jussi Pakari kertoi kehittämis- ja investointihankkeista sekä yritystuen mahdollisista käyttökohteista. Yhteispalvelupistettä vetämään tarvittaisiin aktiivinen veturi. Työpajassa sovittiin, että huhtikuussa kokoonnutaan uudestaan saman asian äärelle ja jatketaan ideointia. Seuraava tapaaminen on 11.4. klo 18 Oma Sp:n kerhotilassa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti