21.2.2017

Onko pitäjissä kasvun mahdollisuuksia hyvinvointi- ja terveyspalveluyrityksille?


Voimavaroja yhdistämällä parempiin tuloksiin

Asukaskysely hyvinvoinnin ja terveyspalvelujen kehittämistarpeista pitäjissä ja kylillä

 

Kalvolan asukkailta kysyttiin paikallisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen käytöstä ja saatavuudesta. Kyselyllä haettiin eväitä paikallisten terveys- ja hyvinvointiyritysten toiminnan vahvistamiseen.  Kalvolan vastaukset edustivat kotitalouksiensa kautta 10% Kalvolan asukkaista (3500) ja vastaukset tukevat myös muualta maakunnasta saatua viestiä. Millaisia kasvun mahdollisuuksia asukaskysely viestii nykyisille ja tuleville terveys- ja hyvinvointiyrityksille pitäjissä?

Käytetyin yksityisistä terveyspalveluista on apteekki (90% käyttää). Apteekissa asioidaan myös muita terveyspalveluja useammin (61% kuukausittain tai viikoittain). Apteekit ovat ikään kuin terveyspalvelujen alkoja, joiden tuntumaan ja kumppaniksi kannattaa hakeutua ja apteekit voisivat ehkä myös toimia viestinviejänä muistakin paikallisista terveydenedistämisen palveluista?
Kalvolan asukkaiden kuukausittain käyttämiä palveluita.
(Kuvasta linkki kyselyn yhteenvetoon.)

Kunnallisia terveyspalveluja käytetään tietysti myös kattavasti (80% vastaajista), mutta asukkaat toivoisivat peruspalveluiden – ja aikojen lisäksi myös iltavastaanottoja ja erikoislääkärien vastaanottoja sekä lisää aikoja hammashoitoon. Kolmannes vastaajista käyttäisi silmälääkäriä/optikkoa ja lisäksi 20% muita erikoislääkäreitä, jos niitä olisi paikallisesti saatavissa.

Lammilla ja Tuuloksessa on käynnistymässä Hämeenlinnan kaupungin valinnanvapauskokeilu, jossa asukkaat voivat valita yleislääkäri- ja hoitajapalvelunsa kunnalliselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Mukaan voi ilmoittautua koko kaksivuotisen kokeilun ajan.

Erikoispalvelujen kannattavuuden kannalta yhtälö on haastava asukaspohjan pienuudesta johtuen. Uusia kustannustehokkaita toimintamalleja tarvitaan maaseutualueilla; voisiko yksi ratkaisu löytyä pyörillä liikkuvista palveluista?

Paikallisia hyvinvointipalveluja käytetään yleisesti ottaen terveyspalveluja vähemmän. Yleisimmin käytetään parturi-kampaajaa (75%) ja toiseksi eniten kosmetologia (33 %). Vähiten (20%) käytetään kodin avustavia palveluja, joita käyttävät iäkkäimmät asukkaat 81+. Kohtuuhintaiset siivouspalvelut myös kiinnostavat lapsiperheitä. Kampaamoiden ollessa paikallisista hyvinvointipalveluista käytetyimpiä, kannattaisi heille viedä tietoa myös muista paikallisista hyvinvointipalveluista.

Fysioterapeutti
Kyselyllä haettiin
eväitä paikallisten
terveys- ja hyvinvointiyritysten
toiminnan vahvistamiseen
Orastavaa potentiaalia on kyselyn mukaan ennaltaehkäisevissä ravinto-ja liikuntapalveluissa, kunhan sopivat keinot asukkaiden kiinnostuksen herättämiseksi ja palveluiden piiriin ohjaamiseksi löydetään. Iittalassa hyvinvointikeskus tarjoaa myös hyvän alustan tähän.

Mieluisin asiointiaika paikallisissa hyvinvointi- ja terveyspalveluissa on kyselyn mukaan arkisin klo 9-17, mutta kolmannes toivoo myös ilta-aikoja. Lisäksi 40% asioisi mielellään lauantaisin ja kolmannes sunnuntaisin. Yrittäjän perhe- ja elämäntilanteen salliessa ilta-aukioloajat voisivat olla kannattava valinta. Rengossa, Lammilla ja Hauholla on myös haettu kiinnostuneita yrittäjiä sijoittumaan saman katon alle markkinoinnin edistämiseksi, palveluvalikoiman laajentamiseksi ja mm. osa-aikaisten palvelujen mahdollistamiseksi. Yhteistyötä ja yhteismarkkinointia paikallisten erikoistuneiden ammattilaisten kannattaa lisätä.

Tarkemmat yhteenvedot kyselystä löytyvät osoitteesta www.linnan.fi/hyvinvointi. Kysely toteutettiin osana Menestysreseptit maaseudun hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajille –hanketta.


Suorat linkit edellä mainitun sivun asukaskyselyn materiaaleihin:
 Kirjoittaja: Linnan Kehitys 16 02 2017, Pia Niemikotka

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti