27.1.2017

Hyvinvointiyrittäjä, mitäs jos toisit palvelusi kylälle?

Vuosi 2017 käynnistettiin hyvinvointialan yrittäjien Menestysreseptit-hankkeessa liiketoimintasuunnitelmien kehittämisellä. Vuoden ensimmäisessä kokoontumisessa pohdittiin, mitä visio, asiakassegmentointi ja elinkaaritarkastelu käytännössä tarkoittavat pienyrittäjän liiketoiminnan suunnittelussa.
Menestysreseptit-hankkeen hyvinvointiyrittäjille esiteltiin kylien yhteistyömahdollisuuksia
Hyvinvointiyrittäjän toiveita kylien tilojen suhteen
Elina Leppänen Hämeen Kylät Ry:stä kyseli yrittäjien toiveita.

Toisena teemana valmennuksessa oli palveluiden tuottaminen omien toimitilojen ulkopuolella ja palveluiden tutuksi tekeminen omalla toimialueella. Hämeen Kylät ry:n kyläasiamies Elina Leppänen oli esittelemässä Omalta kylältä Hämeessä -hanketta. Hän kertoi yrittäjille mahdollisuuksista esitellä ja tuottaa hyvinvointipalveluja Hämeen kylissä esimerkiksi kylätaloilla, yhdistysten tiloissa tai vaikkapa kyläpalvelupäivissä.

Hyvinvointiyrittäjiä aktivoitiin kysymällä: "Mitäs, jos toisit palvelusi kylälle?" Yrittäjiltä toivottiin näkemyksiä siitä, mitä vaaditaan kylien tiloilta, jotta hyvinvointiyrittäjät voisivat tarjota siellä laajemmin palveluitaan. Lisäksi kyseltiin, mitä toiveita yrittäjillä olisi kylien yhteistyötahoille. Yrittäjien pohdittavaksi jäi, mitä palveluja olisi mahdollista tuottaa jossakin muualla kuin omissa tiloissa ja millä tavalla omia palveluitaan voisi tuoda tutuksi uusille mahdollisille asiakkaille kylien erilaisissa tapahtumissa.

Lopen ryhmä kokoontui Lopen Sajaniemen Taidemäellä, ja samalla päästiin tutustumaan kylätalolle kunnostettuun hoitolatilaan. Siellä vastaanottoa pitävät mm. kalevalainen jäsenkorjaaja-fysioterapeutti, hieroja ja kosmetologi.
Hyvinvointipalveluita kylillä
Sajaniemen taidemäellä (Loppi) toimiva hoitotila.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti