7.4.2017

Hyvinvointiyrittäjän liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät osaamista kehittämällä

Verkostot ja yhteistyö edistävät maaseutualueiden yrittäjien toimintaa


Green Care tuottaa hyvinvointia


Miten toimintaansa kehittämään pyrkivä pienyrittäjä voisi laajentaa palveluitaan ja lisätä liiketoimintamahdollisuuksiaan? Green Care eli luonto- ja eläinavusteisuus on yksi mahdollisuus. Tutkimusten mukaan luonto ja elävä ympäristö vaikuttavat merkittävästi ihmisen hyvinvointiin. Hyvinvointiyrittäjälle Green Care tarjoaa tilaisuuden hyödyntää luonnollisia keinoja asiakkaan palvelemisessa ja tuottaa hyvinvointia. 

Toimintatavan valinta riippuu siitä, millaisesta hyvinvointipalvelusta on kyse ja mitkä ovat asiakkaan tarpeet. Yhteistyöllä maaseudulla toimivien muiden yrittäjien kanssa voidaan rakentaa monipuolisia, asiakkaan lähtökohdat huomioivia palveluita. Näin voidaan verkostona palvella asiakasta paremmin kuin yksin.

Menestysreseptit-hankkeen yrittäjät kävivät maaliskuun 15. päivä tutustumassa Green Care -yrittäjyyden malleihin Itä-Uudellamaalla Luo hyvää -yritysryhmähankkeen yrittäjien luona. Maaseutualueilla toimivien yrittäjien liiketoiminta voi saada  uusia ideoita esimerkkien hakemisesta ja verkostoitumisesta myös oman alueen ulkopuolella.

Videolla voit tutustua opintomatkan antiin ja Green Care -toimintamallista tulleisiin ajatuksiin:Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen avainasemassa


Osaamistaan kehittämällä yrittäjä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pitää yritystoiminnan ajan tasalla. Uutta osaamista hankkimalla tai olemassa olevaa päivittämällä ja ylläpitämällä yritys pysyy elinvoimaisena. Uudenlaisilla tai uudella tavalla muotoilluilla palveluilla voi hankkia uusia asiakkaita, ja nykyiset asiakkaat saavat entistä parempaa palvelua.

Paitsi uudet keinot, myös verkostoituminen tuottaa uusia mahdollisuuksia ja yhteistyötä. Menestysreseptit-hankkeen aikana yrittäjät ovat tutustuneet toisiinsa ja löytäneet yhteistyömahdollisuuksia, esimerkiksi yhteisten tilaisuuksien järjestämisestä tai yhteisestä markkinoinnista.

Katso videolta, mitä diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilällä TH Ravinnosta heräsi opintomatkan jälkeen luontoavusteisuudesta. Videolla myös kosmetologi, maskeeraaja Eevakaisa Maarala Kauneus Ateljé Eevakaisasta ja kampaaja Teija Laine Parturi-Kampaamo Teija Eerolasta kertovat yhteistyöstään Tuulikki Heikkilän kanssa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti