21.3.2017

Green care hyvinvointipalveluissa - Menestysreseptit-hankkeen opintomatkalla Loviisassa

Yhteistyö ja verkostot maaseudun yrittäjille elinehto


Menestysreseptit-hankkeen osallistujat kävivät tutustumassa 15.3.2017 Loviisan Kuggomissa luonto- ja eläinavusteisten hyvinvointiyrittäjien toimintaan. Opintomatkan tavoitteena oli hakea ideoita oman liiketoiminnan kehittämiseen ja verkostoitumisen mahdollisuuksiin.
Menestysreseptit-hankkeen osallistujia Loviisan opintomatkalla
Opintomatkalla tutustuttiin Green Care -yrittäjien toimintaan.

Vierailun kohteena oli alpakkatila Villitarha, jossa tavattiin ryhmä itäuusmaalaisia yrittäjiä. Villitarhan yrittäjän Katriina Mähösen tilalla ryhmä järjestää usein yhteisiä tapahtumia, ja tilalla olevia alpakoita hyödynnetään tarpeen mukaan eläinavusteisissa palveluissa.  Yrittäjiä yhdistääkin juuri Green Care -toiminta ja kesällä 2016 alkanut Luo hyvää -yritysryhmähanke. Yritysryhmähankkeen taustasta ja liikkeellelähdöstä sekä yleensä yritysryhmähankkeiden toimintaperiaatteista kertomassa oli ProAgrian Auli Teppinen.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Se hyödyntää erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä hyvinvointipalveluissa. Maaseutu, luonto ja eläimet olivat vierailullakin konkreettisesti läsnä - tavattavissa olivat alpakkatilan sympaattiset alpakat ja ympärillä rauhallinen maaseutumiljöö.
Villitarhan alpakat
Villitarhan alpakat

Alpakkatila Villitarhan yrittäjä Katriina Mähönen
Villitarhan yrittäjä Katriina Mähönen (oik.) on hankkinut
Luo hyvää -yritysryhmähankkeessa uutta osaamista.
Yhteistyöverkostonsa avulla voimansa yhdistäneet kuusi itäuusmaalaista yrittäjää pystyvät tarjoamaan laajemman kattauksen palveluita kuin yksittäinen yrittäjä. Tarjolla on esimerkiksi toimintaterapiapalveluita, toiminnallista kuntoutusta, psykoterapiaa, yksilöllistä harrastustoimintaa, ekokosmetologin palveluita ja kiertävän kotilääkärin palveluita. Palveluvalikoimaan kuuluvat myös maatilamatkailu, virkistys- ja tykypäivät ryhmille sekä kädentaitojen kurssit, joita voidaan järjestää niin ikään erilaisille erityisryhmille.

Yhteistyöstä yrittäjät kokevat saavansa merkittäviä hyötyjä. Yhteisen yritysryhmähankkeen ansiosta he ovat voineet osallistua koulutuksiin, joihin muuten ei välttämättä olisi mahdollisuutta. Verkostona toimiminen on vähentänyt investointitarpeita esimerkiksi eläinavusteisuuden toteuttamisessa.
- Ei tarvitse hankkia omia eläimiä ja investoida niihin, vaan voi hyödyntää yhteistyökumppaneiden maatiloja, kertoo toimintaterapiapalveluita tarjoava Eerika Korhonen Oivallusvaara Oy:stä. Malena
Blomqvistin pyörittämän Malenan Maatilan kanssa hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä ja tämän terapiakäyttöön soveltuvat koirat voivatkin olla mukana terapiatyössä.
Malena Blomqvist ja Eerika Korhonen kertovat yhteistyöstään
Malena Blomqvist ja Eerika Korhonen

Asiakkaat voivat saada verkoston kautta räätälöityä palvelua moninaisiin tarpeisiin, mikä helpottaa asiakkaan elämää. Asiakkaan ei tarvitse kulkea luukulta toiselle hakemassa palveluita. Itse yrittäjille puolestaan toisten yrittäjien vertaistuki on osoittautunut yksinäiseen yrittäjän arjessa kultaakin kalliimmaksi.
- Yrittäjä on aika yksin, joten tässä on saanut kollegoita, joiden kanssa asioita voi käsitellä, kertoo Marijo Honkonen Luontoäidin Hyvinvointipalveluista. Samaa mieltä on muun muassa psykoterapiapalveluita tarjoava Päivi Purovesi. Toisten yrittäjien asiantuntemusta omaansa yhdistämällä yrittäjä voi tarjota asiakkaalle palvelua kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti.
Päivi Purovesi ja Marijo Honkonen kiittelevät yhteistyötä ja vertaistukea.
Päivi Purovesi ja Marijo Honkonen kiittelevät yhteistyötä.Vierailun jälkeen Menestysreseptit-hankkeen osallistujat pohtivat käynnillä virinneitä ideoita ja ajatuksia. Keskusteltiin maaseudulla toimivien yrittäjien verkostoitumisesta ja luontoavusteisuuden hyödyntämistä omassa toiminnassa. Yhteistyö nähtiin isona plussana.
- Yhteistyössä on voimaa. Lisää näkyvyyttä saa yhteisten tapahtumien avulla. Kontaktiverkosto ja asiakaskunta laajenevat pikkuhiljaa myös toisten yrittäjien kautta, totesivat vierailijat.

Vierailun tavoite saavutettiin – ideoita löytyi kotiin vietäväksi.
Opintomatka Loviisaan antoi ajatuksia kotiin vietäväksi
Yritysten yhteistyöstä kerättiin ideoita vierailulla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti