28.1.2016

Hanke käynnistyy

Menestysreseptit maaseudun hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajille -hanke käynnistyy

Hankkeen kesto 1.1.2016-31.10.2017
Koulutusten ja tilaisuuksien aikatauluista tiedotetaan tarkemmin näillä sivuilla

Hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajia tuetaan
Menestysreseptit maaseudun hyvinvointipalvelualan ammatinharjoittajille -hanke on polkaistu käyntiin tavoitteena parantaa Kanta-Hämeen alueen maaseudulla toimivien hyvinvointipalvelujen ammatinharjoittajien ja mikroyritysten toimintaedellytyksiä. Hankkeessa luodaan verkostoja yritysten ja alan muiden toimijoiden välille, haetaan kansainvälisiä toimintamalleja ja hyödynnetään digitaalisia kanavia palvelujen kehittämisessä. Näiden avulla yritykset voivat saada uusia ideoita toimintaansa.

Toimenpiteillä pyritään luomaan käytännönläheisiä kehittämispolkuja maaseudulla toimivien hyvinvointipalvelujen ammatinharjoittajien toiminnan tueksi. Yritykset voivat verkostoitua keskenään ja rakentaa uusia yhteistyömalleja seudulle. Tavoitteena on tunnistaa alueelliset vahvuudet ja kilpailukeinot ja pyrkiä liiketoiminnan kasvuun.

Etua yhteisistä konsepteista, tukea koulutuksesta
Palvelujen yhteisiä konsepteja ja brändejä ideoidaan yrittäjien alueellisissa tiimi-istunnoissa. Sähköisiä välineitä hyödynnetään uuden yhteistyötoimipisteen markkinoinnissa, yhteisten toimitilojen käytössä, palvelujen kehittämisessä ja käytännönläheisten myyntikonseptien luomisessa. Uudet palvelut parantavat yritysten liiketoiminnan kannattavuutta ja tarjoavat maaseudun asukkaille asiakaslähtöistä lähipalvelua.

Ammatinharjoittajan ja mikroyrityksen mahdollisuudet kouluttautua ovat usein rajalliset.Sen vuoksi hankkeessa tarjotaan yrittäjille päivittäistä työtä tukevia, ammattialaan liittyviä koulutuksia, joiden oppeja voi suoraan hyödyntää käytännössä. Lisäksi järjestetään yhteensä kolme opintomatkaa, joista kaksi kotimaahan ja yksi ulkomaille.

Hankkeen toteuttajat
Hanketta Suomen Yrittäjäopiston kanssa yhteistyössä toteuttavat Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Linnan Kehitys Oy. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, EU:n rahoitusosuus hankkeesta on 80%. Alueen kunnista mukana ovat Hämeenlinna, Forssa, Hausjärvi ja Loppi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti